Rokovanie RMO IOZ a Komisie mladých OS STAVBA ČR, Topoľčianky 9.-10.9.2010

Rokovanie RMO IOZ a Komisie mladých OS STAVBA ČR

Na základe Dohody o spolupráci medzi IOZ a OS STAVBA ČR a po vzájomnej dohode RMO IOZ a Komisie mladých OS STAVBA ČR sa pokračuje v tradícii stretávania slovenských a českých mladých odborárov. Z tohto dôvodu sa teda v dňoch 9. – 10. 9. 2010 na zámku v Topoľčiankach uskutočnilo spoločné rokovanie RMO IOZ a Komisie mladých OS STAVBA ČR. Za slovenskú stranu sa rokovania zúčastnili Dušan Barčík, Marta Brodzianska, Jaroslav Chrupka, Kamila Horínková, Lenka Ladomirjaková a Lucia Timcová. Českú republiku zastupovali Stanislav Antoniv, Iveta Pýchová, Tomáš Krejčí, Renata Lestyánová, Daniel Hon a Michal Šostý.

Hlavnými bodmi rokovania boli informácie o spoločensko-politickej situácii na Slovensku a v Čechách, informácie o činnosti a o výsledkoch Rady mladých odborárov IOZ a

Komisie mladých OS STAVBA ČR, návrh na ďalšiu spoluprácu medzi Radou mladých odborárov IOZ a Komisiou mladých OS STAVBA ČR v roku 2011.

Na záver rokovania sa všetci prítomní jednomyseľne zhodli pokračovať v pravidelnom stretávaní sa RMO IOZ a Komisie mladých OS STAVBA ČR za účelom rozvíjania spolupráce a výmeny skúsenosti.

FOTOGALÉRIA