ROKOVANIE RMO IOZ POD NOVÝM LOGOM

Dňa 16. 12. 2016 sa v Bratislave uskutočnilo koncoročné rokovanie RMO IOZ pod vlastným novým logom RMO IOZ schváleným Snemom IOZ dňa 23.11.2016 navrhnutým radou. Rada mladých odborárov spoločne diskutovala o plnení hlavných úloh RMO IOZ počas roku 2016, vyhodnotila 5. seminár mladých odborárov IOZ, spracovala plán akcií rady na rok 2017. Dôležitým bodom rokovania bolo predstavenie zámeru realizácie 6. seminára mladých odborárov IOZ, ktorý sa bude konať v septembri 2017. Mladí odborári sa dohodli na spôsobe prípravy jesenného snemu IOZ v roku 2017, ktorý bude tematicky orientovaný práve na mladých ľudí vo zväze.