Rozšírenie záväznosti kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa (stavebníctvo)

Rozšírenie záväznosti KZVS (stavebníctvo)

Na základe spoločného návrhu Integrovaného odborového zväzu a Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska minister práce sociálnych vecí a rodiny SR schválil rozšírenie Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa na roky 2012-2015 pre stavebníctvo (ďalej len „KZVS“). Rozšírenie záväznosti KZVS je zverejnené v Zbierke zákonov, Výnosom MPSVaR SR č. 244 z 9. septembra 2014 o rozšírení záväznosti kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa (stavebníctvo).

Výnos v PDF