Seminár „Európsky pilier sociálnych práv: Ako odborové zväzy môžu zohrávať aktívnu úlohu pri jeho implementácii.“, Brusel, 10.-12.10.2018

V dňoch 10. – 12. 10. 2018 sa v Bruseli konal medzinárodný seminár. Predmetom seminára bolo stretnutie zástupcov odborových zväzov Českej republiky, Litvy, Maďarska, Slovenskej republiky a Talianska na tému „Európsky pilier sociálnych práv: Ako odborové zväzy môžu zohrávať aktívnu úlohu pri jeho implementácii“. Za IOZ sa daného seminára zúčastnili Gabriela Pobjecká a Katarína Hutňanová.
V rámci jednotlivých pracovných blokov účastníci školenia pracovali v skupinách na zadaných úlohách, ktoré spočívali v mapovaní národnej implementácie prvkov Európskeho piliera sociálnych práv (ďalej len „EPSP“) a ich prepojení s európskym semestrom, hľadali odpovede na otázky, aké sú hlavné problémy na Slovensku pri uplatňovaní EPSP v kontexte:

  • s rovnosťou príležitostí a prístupom na pracovný trh,
  • s dynamickosťou trhu práce a spravodlivými pracovnými podmienkami,
  • sociálnej ochrany a začlenenia.

Účastníci školenia sa zúčastnili aj prezentácie a diskusie s odborníkom z Európskej komisie p. Krysztofom Novaczekom na tému „Jeden rok EPSP“. Ďalej tiež prezentácie (študijnej návštevy) a následnej diskusie zástupcov Európskej odborovej konfederácie a Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Lepšia Európa pre pracujúcich: silnejší pilier sociálnych práv“.