SEMINÁR HOSPODÁROV ZÁKLADNÝCH ORGANIZÁCIÍ │ Bratislava