Seminár o kolektívnom vyjednávaní

V dňoch 7. – 8. 9. 2016 sa na základe dohody o spolupráci medzi IOZ a OS STAVBA ČR uskutočnil seminár o kolektívnom vyjednávaní. Hlavným cieľom tohto seminára bola výmena informácií a skúsenosti v oblasti kolektívneho vyjednávania. Hlavnými témami boli odvetvového kolektívne vyjednávanie – systém právneho prostredia, podnikové kolektívne vyjednávanie. Oba zväzy prezentovali postup kolektívneho vyjednávania KZVS a PKZ v pôsobnosti svojho zväzu.  Všetci účastníci vyjadrili presvedčene o prospešnosti takýchto seminárov, hlavne s ohľadom na konkrétnosť poskytnutých informácií, výmenu skúsenosť, vrátane možnosti doplnenia a zodpovedania dotazov.