Seminár o verejnom obstarávaní, Frankfurt 28.–29.5.2015

Seminár o verejnom obstarávaní

Európska federácia stavbárov a pracovníkov v drevospracujúcom priemysle (EFBWW) usporiadala v dňoch 28. – 29. mája 2015 vo Frankfurte nad Mohanom európsky seminár o verejnom obstarávaní zameraný na implementáciu a uplatňovanie európskej smernice o verejnom obstarávaní do národnej legislatívy. Projekt sa uskutočnil s finančnou podporou Európskej komisie. Za IOZ sa na tomto seminári zúčastnila právnička IOZ – Katarína Hutňanová.

Seminár sa venoval aj krátkemu prehľadu a úvodu do všeobecnej časti návrhu príručky EFBWW o verejnom obstarávaní. Ďalšia časť seminára sa týkala problematiky sociálnych prvkov, politickej voľby, nevyhnutnosti a plytvaniu peňazí vo verejnom obstarávaní.

Druhý rokovací deň bol otvorený témou toho, čo je potrebné urobiť, aby sme sa uistili, že verejné peniaze sú dobre vynaložené. Boli predstavené najlepšie postupy vo verejnom obstarávaní ako nástroji v boji proti cenovému dumpingu a nekalým subdodávateľským praktikám.

Ďalšia časť seminára bola zameraná na integráciu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci do procesu verejného obstarávania. Vrátane nášho zastúpenia sa na konferencii zúčastnilo celkovo 67 predstaviteľov z Českej republiky, Poľska, Maďarska, Rakúska, Nemecka, Srbska, Dánska, Belgicka, Talianska, Bulharska, Holandska, Rumunska, Malty, Španielska, Litvy, Francúzska, Veľkej Británie, Slovinska, Luxemburska, Macedónska, Írska, Nórska a zástupcovia orgánov EÚ.