ŠKOLENIE FUNKCIONÁROV IOZ A ZO IOZ │ Kežmarské Žľaby, 12.-21.5.2014