Galéria: Spoločné rokovanie členov Komisie BOZP IOZ a zástupcov zodpovedných za BOZP z partnerských OZ z ČR T. Lomnica, 4.5.2015