Spoločné rokovanie IOZ a partnerských OZ z ČR 2017

V súlade s Plánom zahraničnej činnosti IOZ na rok 2017 a v súlade s plnením Dohôd o spolupráci medzi IOZ a partnerskými odborovými zväzmi z Českej republiky (OS STAVBA ČR, OS TOK ČR a OS DOSIA) sa konalo každoročne organizované rokovanie zástupcov vedení spomínaných odborových zväzov. Tento rok to bolo historicky prvé takéto spoločné rokovanie vedení, na ktorom sa zúčastnili zástupcovia zo všetkých štyroch odborových zväzov. Stretnutie sa konalo v Žiline v dňoch 24. – 25. 5. 2017. Za slovenskú stranu sa rokovania zúčastnili predsedníčka IOZ Marta Brodzianska, členovia Predsedníctva IOZ Erika Lörinczová, Igor Neumann a Pavol Galko a zamestnanci IOZ Kamila Horínková, Mária Urbanová a Jaroslav Chrupka. Za OS STAVBA ČR boli na rokovaní prítomní predseda OS STAVBA ČR Milan Vomela a podpredseda OS STAVBA ČR Pavel Zítko. Za OS TOK ČR sa rokovania zúčastnili predseda OS TOK ČR Zdeněk Heller a podpredseda OS TOK ČR Miloš Konečný. Za OS DOSIA boli na rokovaní zúčastnení predseda OS DOSIA Jan Rejský a podpredseda OS DOSIA Jan Čup. Účastníci oboch rokovaní sa vzájomne informovali o spoločensko-politickej situácií na Slovensku a v Čechách, podali aktuálne informácie o činnosti odborových zväzov a odborových centrál v SR a ČR, diskutovali o návrhu na ďalšiu spoluprácu medzi IOZ a partnerskými odborovými zväzmi z Českej republiky v rokoch 2017 a 2018. Na rokovaní boli prediskutované a následne podpísané priebežné hodnotenia plnenia dohôd o spolupráci vyššie menovaných odborových zväzov za rok 2016. Českí partneri sa v Žiline ešte dňa 25. 5. 2017 zúčastnili ako hostia aj rokovania Snemu IOZ, na ktorom predsedovia OZ aj vystúpili.

GALÉRIA ZO STRETNUTIA