Spoločné rokovanie vedení IOZ a OS STAVBA ČR, Praha 3. – 4. 4. 2014

Spoločné rokovanie vedení IOZ a OS STAVBA ČR

V súlade s plnením Dohody o spolupráci medzi IOZ a OS STAVBA ČR sa v dňoch 3. – 4. 4. 2014 v Prahe konalo spoločné rokovanie vedení vyššie spomínaných odborových zväzov.
Za slovenskú stranu sa rokovania zúčastnili predsedníčka IOZ Marta Brodzianska, člen predsedníctva IOZ Stanislav Doležal. Účastníci rokovania sa vzájomne informovali o spoločensko-politickej situácií na Slovensku a v Čechách, podali aktuálne informácie o činnosti oboch odborových zväzov priebežne zhodnotili plnenie Dohody o spolupráci medzi oboma zväzmi, diskutovali o návrhu na ďalšiu spoluprácu v rokoch 2014 a 2015. IOZ spolu s OS STAVBA ČR sú členmi EFBWW. V rámci medzinárodnej činnosti diskutovali o problematike členstva v BWI a EFBWW a zmienili sa i o pripravovanom zasadnutí Wiesbadenskej skupiny, ktoré organizuje IOZ v júni 2014 v Topoľčiankach.