Spoločné rokovanie vedení IOZ a OS STAVBA ČR

Spoločné rokovanie vedení IOZ a OS STAVBA ČR

Na základy dohody o spolupráci sa v dňoch 30. – 31. 3. 2016 v Prahe konalo spoločné rokovanie zástupcov vedení IOZ a OS STAVBA ČR. Náš odborový zväz zastupovali predsedníčka IOZ Marta Brodzianska, člen Predsedníctva IOZ Stanislav Biroš a asistentka predsedníčky IOZ Kamila Horínková. Prítomní sa spoločne informovali o činnostiach oboch odborových zväzov a dohodli si spoločné akcie na nasledujúce obdobie. Diskutovalo sa o vzájomnej spolupráci Rady mladých odborárov IOZ a Komisie mladých OS STAVBA ČR. Predsedovia odborových zväzov v závere spoločne podpísali priebežné hodnotenie plnenia dohody o spolupráci medzi IOZ a OS STAVBA ČR za rok 2015.

GALÉRIA