Spoločné rokovanie vedení IOZ, OS TOK ČR a OS DOSIA

Spoločné rokovanie vedení IOZ, OS TOK ČR a OS DOSIA

V súlade s Plánom zahraničnej činnosti IOZ na rok 2015 a v súlade s plnením Dohôd o spolupráci medzi IOZ, OS TOK ČR a OS DOSIA sa v dňoch 28. – 29. 4. 2015 v Žiline konalo spoločné rokovanie vedení vyššie spomínaných odborových zväzov.
Za slovenskú stranu sa rokovania zúčastnili predsedníčka IOZ Marta Brodzianska, členka predsedníctva IOZ Erika Lörinczová, asistentka predsedníčky IOZ Kamila Horínková a regionálny koordinátor pre región Stred IOZ Jaroslav Chrupka. Za OS TOK ČR boli na rokovaní prítomní predseda OS TOK ČR Zdeněk Heller a podpredseda OS TOK ČR Miloš Konečný. Za OS DOSIA sa rokovania zúčastnili predseda OS DOSIA Jan Rejský a podpredseda OS DOSIA Jan Čup.
Účastníci rokovania sa vzájomne informovali o spoločensko-politickej situácií na Slovensku a v Čechách, podali aktuálne informácie o činnosti odborových zväzov a odborových centrál v SR a ČR, diskutovali o návrhu na ďalšiu spoluprácu medzi IOZ a partnerskými odborovými zväzmi z Českej republiky v rokoch 2015 a 2016. Na rokovaní boli prediskutované a následne podpísané priebežné hodnotenia plnenia dohôd o spolupráci vyššie menovaných odborových zväzov za rok 2014.
Všetci prítomní sa následne dňa 30. 4. 2015 zúčastnili v Žiline rokovania 3. snemu IOZ.

FOTOGALÉRIA