ŠTÁTNY ROZPOČET POPRVÝ KRÁT BEZ TRIPARTITY

Prvýkrát v histórii Slovenska schválila vláda SR zákon o štátnom rozpočte bez toho, aby ten bol najprv prerokovaný v tripartite. Návrh rozpočtu verejnej správy býval predmetom rokovania Hospodárskej a sociálnej rady SR predtým, ako išiel do vlády a Národnej rady SR do 15. októbra bežného roka. Jedným z dôvodom je aj to, že priamo zákon o trojstranných konzultáciách na celoštátnej úrovni hovorí o tom, že HSR SR dohoduje stanoviská a odporúčania v oblasti štátneho rozpočtu.

Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak totiž ani nezvolal sociálnych partnerov. „Ide o flagrantné porušenie zákona a pokračovanie diktátu zo strany ministra práce, ktoré Konfederácia odborových zväzov nemôže tolerovať,“ povedal Marián Magdoško, prezident KOZ SR.

Rozpočet nebol predložený na rokovanie, aj keď sme to očakávali. Musíme konštatovať, že nebola žiadna snaha zo strany predkladateľa prerokovať návrh rozpočtu, čo potvrdzuje aj fakt, že bol zverejnený priamo na rokovaní vlády, keď už prebiehalo. Nie je teda pravdou, že KOZ SR blokuje rokovania, keďže žiadna snaha o rokovanie neprišla a rozpočet nedostal žiadny zo sociálnych partnerov. „Konfederácia sa ospravedlnila len z jedného rokovania sociálnych partnerov, čo nedáva dôvod ministrovi nezvolávať rokovanie tripartity v zmysle platných zákonov,“ dodal prezident KOZ SR na margo vyjadrenia ministra financií Eduarda Hegera, že KOZ SR  bola tým dôvodom, prečo nebol návrh štátneho rozpočtu predložený sociálnym partnerom.

Vláda tak za zatvorenými dverami pokračuje v znižovaní sociálneho štandardu ľudí, na ktorých plecia prenáša sanáciu pandémie. Štátny rozpočet počíta s nulovou valorizáciou platov štátnych zamestnancov a zamestnancov pracujúcich vo verejnom záujme. Kým títo „bežní“ zamestnanci, napríklad kuchárky a kuchári v školách a škôlkach, opatrovateľky a opatrovatelia v sociálnych zariadeniach, administratívni pracovníci a pracovníčky na súdoch, dostanú pridanú rovnú nulu, naopak vzrastú platy ústavných činiteľov, sudcov a prokurátorov. Pritom mnoho zamestnancov verejnej sféry podľa tabuľkového vyjadrenia zarába menej, ako je, či bude aktuálna výška minimálnej mzdy v budúcom roku. „Je to pre nás neakceptovateľné a preto, pri dodržaní všetkých pandemických obmedzení, bude KOZ SR pokračovať v protestných aktivitách aj v súvislosti s valorizáciou platov vo verejnej a štátnej službe, kde aktuálne prebieha kolektívne vyjednávanie,“ uviedla Monika Uhlerová, viceprezidentka KOZ SR.