STOP neistej práci – STOP neštandardným formám zamestnania

STOP neistej práci – STOP neštandardným formám zamestnania

Svetový kapitál prináša so sebou zásadné zmeny do spôsobov zamestnávania zamestnancov. Bezpečné pracovné miesta sú stále viac a viac raritou, zatiaľ čo sa neustále zvyšuje zamestnávanie cez agentúry sprostredkujúce prácu, prácu na dohodu a prácu na dobu určitú. Pre mladých ľudí, nie je prakticky žiadna iná možnosť – jediné voľné pracovné miesta sú tiež bez akejkoľvek ochrany. Zamestnanci s neštandardnými pracovnými zmluvami majú len malú šancu vstúpiť do odborov alebo kolektívne vyjednávať. Mzdy a podmienky sa znižujú a podniky využívajú neštandardné formy zamestnania za účelom znížiť svoje náklady na pracovnú silua preniesť všetky riziká zamestnanosti na zamestnancov. Odbory sa búria proti tomuto trendu a organizujú aj zamestnancov s neštandardnými pracovnými zmluvami, bojujú proti legislatíve umožňujúcej takéto zamestnávanie a mobilizujú sa za účelom zaistenia dôstojného zamestnania s dobrou mzdou a dobrými pracovnými podmienkami.
Pri tejto príležitosti IndustriAll – Európska odborová federácia – zorganizovala kampaň „Stop neštandardným formám zamestnania“. Aj IOZ svojou aktivitou podporil túto iniciatívu tým, že členovia IOZ sa zúčastnili 7. októbra 2012 podpornej akcie za dôstojnú prácu a dôstojný život. Stretnutie sa konalo na námestí slobody v blízkosti Mosta Márie Valérie v Štúrove. Účastníci spoločne vytvorili tzv. živú reťaz, prešli na maďarskú stranu mosta, kde sa spoločne stretli s kolegami z Maďarska. Tu následne vystúpili predstavitelia jednotlivých odborových zväzov zo Slovenska a Maďarska so svojimi príhovormi. Za IOZ a hlavne za členov IOZ – zamestnancov v textilnom, odevnom a kožiarskom priemysle vystúpil predseda IOZ, Dušan Barčík. Hosťom stretnutia bol aj zástupca generálneho tajomníka IndustriAll – Luc Triangel, ktorý sa taktiež prítomným  prihovoril a prostredníctvom nich vyzval členov odborov – zamestnancov k spoločným aktivitám za svoje práva, za dôstojné pracovné podmienky a proti neštandardným formám zamestnávania.

FOTOGALÉRIA