ŠTRAJK DPMK, a.s.

Predsedníctvo IOZ vyhlásilo dňa 27. 1. 2011 štrajkovú pohotovosť IOZ v súlade s vnútornými predpismi a odporučilo Snemu IOZ vyhlásiť štrajk na úrovni Sekcie dopravných podnikov. Snem IOZ svojim uznesením číslo 49 zo dňa 31. 1. 2011 využijúc ústavné právo (čl. 28 a 37 Ústavy SR) vyhlásil štrajk na úrovni Sekcie dopravných podnikov IOZ na podporu zachovania súčasného znenia Zákonníka práce a zachovania práv zamestnancov. Týmto boli splnené podmienky, aby odborári a zamestnanci DPMK, a.s. sa od roku 1989 zaradili medzi prvých, ktorí prejavili svoj postoj za zachovanie práv zamestnancov formou ostrého štrajku, štrajku mimo kolektívneho vyjednávania. Takýto štrajk sa uskutočnil 3. 2. 2011 v Košiciach.

Záznam z TV NAŠA: