STRETNUTIE KOMISIE MLADÝCH OS STAVBA ČR A RMO IOZ │ Praha, 7. – 8.6.2012