VI. zjazd OS DOSIA

Na základe dohody o spolupráci medzi IOZ a OS DOSIA a na pozvanie predsedu partnerského odborového zväzu OS DOSIA sa predsedníčka IOZ Marta Brodzianska a asistentka predsedníčky IOZ Kamila Horínková zúčastnili VI. zjazdu OS DOSIA, ktorý sa konal v dňoch 16. – 18. 9. 2015 v hoteli Olšanka v Prahe. Ústredným heslom zjazdu bolo „Jízda správným směrem!“

Rokovanie zjazdu otvoril predseda odborového zväzu Ján Rejský, ktorý privítal delegátov zjazdu a pozvaných hostí. Po úvodných slovách predsedu zväzu sa postupne slova ujali a vystúpili nasledovní hostia: námestník ministerstva dopravy ČR Kamil Rudolecký, výkonný riaditeľ Svazu dopravy ČR Petr Kašík, predseda OS železničiarov Jaroslav Pejša, viceprezident Svazu dopravy ČR a predseda sekcie Silničního hospodářství Svazu dopravy ČR Miroslav Němec, predsedníčka IOZ Marta Brodzianska, predseda Rady seniorov ČR Zdeněk Pernes, predseda Sdružení pro ochranu nájemníku Milan Taraba a predseda OS STAVBA ČR Stanislav Antoniv.

Vo voľbách bol opätovne za predsedu odborového zväzu zvolený Jan Rejský a za podpredsedu odborového zväzu Jan Čup.

FOTOGALÉRIA