VIII. ZJAZD OS STAVBA ČR, PRAHA, 1.-2. FEBRUÁR 2019

VIII. zjazd  OS STAVBA ČR sa konal  1. – 2. februára 2019 v Prahe. V predvečer zjazdu 31. januára 2019 sa konalo stretnutie vedenia a členov Predsedníctva OS STAVBA ČR so zahraničnými hosťami zjazdu. Rokovania zjazdu sa zúčastnilo 50 delegátov, ktorí zastupovali 197 základných a 11 miestnych organizácií.

Zjazdu sa ako hostia zúčastnili predstavitelia politického a verejného života, zástupcovia štátnych orgánov v Českej republike a inštitúcií spolupracujúcich s odborovým zväzom, zahraniční hostia zastupujúci EFBWW, predstavitelia zahraničných odborových zväzov stavebníctva z IG BAU z Nemecka, GBH z Rakúska, Budowlani z Poľska, za IOZ – Marta Brodzianska, predsedníčka  IOZ a Jozef Bóna, člen Predsedníctva IOZ a predsedovia odborových zväzov združených v ČMKOS.

Delegáti tiež schválili novelizované Stanovy OZ a Program OZ STAVBA ČR na obdobie od VIII. do IX. zjazdu odborového zväzu.

Do funkcie predsedu odborového zväzu bol zvolený Ing. Pavel Zítko a podpredsedu Stanislav Augustin.

Bližšie informácie na webe OZ STAVBA ČR.

GALÉRIA Z PODUJATIA