Vyhláška Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 264/2021

Dňom 29.11.2021 vstupuje do platnosti Vyhláška Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 264/2021, ktorou sa z dôvodu ochrany verejného zdravia nariaďuje dočasné opatrenie pre vstup zamestnancov na pracovisko zamestnávateľa.

Za zamestnanca alebo osobu vykonávajúcu prácu na základe iného zmluvného vzťahu (napr. dohody o pracovnej činnosti, dohody o vykonaní práce) v režime “očkovaný, testovaný alebo prekonal” (zamestnanec v režime OTP) sa na účely tejto vyhlášky považuje:

  • osoba kompletne očkovaná,
  • osoba, ktorá prekonala ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami,
  • osoba, ktorá je schopná sa preukázať negatívnym výsledkom testu na ochorenie COVID-19 (napríklad RT-PCR test, LAMP test, antigénový test, nazálny test) nie starším ako 7 dní od odberu.

Za kompletne očkovanú osobu sa na účely tejto vyhlášky považuje:

  • osoba najmenej 14 dní po aplikácii druhej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s dvojdávkovou schémou, avšak nie viac ako jeden rok po aplikácii poslednej dávky,
  • osoba najmenej 21 dní po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s jednodávkovou schémou, avšak nie viac ako jeden rok po aplikácii poslednej dávky, alebo
  • osoba najmenej 14 dní po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19, ak bola prvá dávka očkovania proti ochoreniu COVID-19 podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19, avšak nie viac ako jeden rok po aplikácii poslednej dávky.

Osobou, ktorá prekonala ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami sa rozumie osoba, ktorá vie uvedenú skutočnosť preukázať na základe pozitívneho výsledku RT-PCR testu.

Ak táto vyhláška stanovuje povinnosť preukázať sa potvrdením o očkovaní proti ochoreniu COVID-19, potvrdením o negatívnom výsledku testu na ochorenie COVID-19 alebo potvrdením o prekonaní ochorenia COVID-19, je uvedené potvrdenie možné nahradiť digitálnym COVID preukazom EÚ, ak je vydaný; v opačnom prípade je potrebné tieto skutočnosti preukazovať dokladom, z ktorého je určiteľná identita preukazujúcej sa osoby.

 

Vstup zamestnancov na pracoviská a do iných priestorov zamestnávateľa

Podľa § 48 ods. 4 písm. ab) zákona č. 355/2007 Z.z. sa všetkým zamestnávateľom nariaďuje na pracovisku a v iných priestoroch zamestnávateľa podmieňovať vstup na pracovisko a do iných priestorov zamestnávateľa len zamestnancovi v režime OTP. Za účelom dodržania režimu OTP je zamestnávateľ povinný vykonávať pravidelné kontroly tak, aby bola splnená podmienka vstupu len zamestnanca v režime OTP.

Zákaz podľa predchádzajúceho odseku sa nevzťahuje na osobu, ktorá na pracovisku alebo v iných priestoroch zamestnávateľa neprichádza do kontaktu s inou osobou.

Vyhláška Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 264/2021 účinná od 29.11.2021