VÝJAZDOVÉ ROKOVANIA RADY MLADÝCH ODBORÁROV IOZ

Dňa 28. júla 2016 sa v sídle Banskobystrickej regionálnej správy ciest, a. s. uskutočnilo historicky prvé výjazdové rokovanie Rady mladých odborárov IOZ. Všetky predchádzajúce rokovania RMO IOZ sa doteraz konali len na pôde zväzu. IOZ pri napĺňaní svojich cieľov aj formou výjazdových rokovaní svojich orgánov priamo v sídle partnerského zamestnávateľského subjektu napĺňa úlohy sociálneho partnerstva. Takéto rokovanie prispelo k obohateniu informácií a vedomostí členov rady pri poznávaní pracovných podmienok, ako aj pri plnení úloh odborového zväzu v prospech svojich členov. Hosťami rokovania boli Marta Brodzianska – predsedníčka IOZ, Ing. Radoslav Luka – generálny riaditeľ BBRSC, a. s. a Alena Barlová – podpredsedníčka ZO IOZ pri BBRSC, a. s. Banská Bystrica, závod 11.
Témou rokovania okrem iného bola príprava 5. Seminára mladých odborárov, ktorý sa bude konať 22. – 24. 9. 2016 v Brzotíne, účasť členov RMO IOZ na vzdelávaní členov orgánov IOZ a ZO IOZ a rokovanie RMO IOZ s Komisiou mladých OS STAVBA ČR, ktoré sa bude konať v dňoch 20. – 21. 10. 2016 v Prahe.

GALÉRIA