Výjazdové rokovanie Rady mladých odborárov IOZ

GALÉRIA Z PODUJATIA

Z hlavných úloh IOZ na roky 2016 – 2018 vyplýva úloha uskutočňovať zasadnutia RMO aj v zamestnávateľských subjektoch, kde má IOZ svoje ZO, s cieľom predstavenia činnosti RMO a získania nových členov do RMO, oboznámenie sa jej členov s činnosťou základnej organizácie, sociálnym dialógom, pracovnými podmienkami, ako aj výrobným programom príslušného zamestnávateľa. Tohtoročné výjazdové rokovanie RMO IOZ sa konalo v Košiciach v dňoch 19. – 20.6.2017. Oficiálne rokovanie prebehlo v sídle Dopravného podniku mesta Košice. Hosťami rokovania boli Marta Brodzianska –
predsedníčka IOZ a Andrea Vindišová – predsedníčka ZO IOZ pri DPMK, a. s..
Témou rokovania okrem iného bola príprava 6. Seminára mladých odborárov a príprava na 8. Snem IOZ, ktorý bude tématicky orientovaný na mladých ako neoddeliteľnú súčasť odborového zväzu.
Členovia RMO IOZ mali možnosť prezrieť si podrobne areál dopravného podniku, získať rôzne informácie v oblasti mestskej hromadnej dopravy a previesť sa novou nízkopodlažnou električkou po košickej električkovej rýchlodráhe.

GALÉRIA Z PODUJATIA