VZDELÁVANIE ČLENOV ORGÁNOV A ZÁKLADNÝCH ORGANIZÁCIÍ IOZ │Svit, 13.-14.10.2022