VZDELÁVANIE ČLENOV ORGÁNOV A ZÁKLADNÝCH ORGANIZÁCIÍ IOZ │Svit, 21.-22.6.2022