Zasadnutie Východného regiónu Industriall – Europe

V dňoch 23. – 25. 10. 2013 sa v Prahe uskutočnilo spoločné rokovanie Východného regiónu a Juhozápadného regiónu nadnárodnej odborovej centrály IndustriAll Europe.
Stretnutia sa za východný región zúčastnili zástupcovia zo Slovinska, Maďarska, Poľska, Českej republiky, Slovenska (IOZ, OZ KOVO, ECHOZ) a za juhovýchodný región predstavitelia Francúzska, Portugalska a Španielska. Na rokovanie prišlo 50 odborárskych predákov, ktorí zastupovali celkom 34 odborových zväzov, v ktorých je združených viac ako 1 1250 000 členov.
Rokovanie prebehlo najskôr v jednotlivých sekciách obidvoch regiónov a potom sa konalo historický prvé spoločné rokovanie obidvoch regiónov, ktorého sa zúčastnil i zástupca generálneho tajomníka IndustriAll Europe Luc Triangel a europoslanec Richard Falbr.
Odborári sa navzájom informovali o aktuálnom vývoji v svojich krajinách, vymenili si skúsenosti pri riešení rôznych problémov. Prejednávala sa i výška členského príspevku v IndustriAll. Hlavnými témami boli: nezamestnanosť mladých do 35 rokov, medzigeneračná solidarita, rizikové zamestnávanie. Všeobecnú správu za Slovensko prezentovala Gabriela Pobjecká. Štruktúra správy bola nasledovná:
ekonomický, sociálny a politický vývoj SR od posledného zasadania (miera nezamestnanosti, HDP, miera inflácie) a vývoj v odboroch (kolektívne vyjednávanie, pokrytie
kolektívnymi zmluvami, hlavné problémy a mzdový vývoj). Správa obsahovala aj konkrétne informácie o odborových zväzoch (KOVO, ECHOZ).