Zasadnutie Východného regiónu IndustriAll Europe – Bogatynia, 9. – 11. 3. 2016

V dňoch 9. – 11. 3. 2016 sa uskutočnilo v Bogatynii v Poľsku spoločné rokovanie Východného regiónu IndistriAll Europe. Stretnutia sa za región zúčastnili zástupcovia z Maďarska, Slovinska, Poľska, Českej republiky, Slovenska (IOZ, OZ KOVO, ECHOZ). Za náš odborový zväz boli na rokovaní prítomné predsedníčka Marta Brodzianska a asistentka predsedníčky Kamila Horínková. Rokovania sa zúčastnili i zástupcovia samotnej centrály IndustriAll Europe a to generálny tajomník Ulrich Eckelmann (odchádzajúci do dôchodku) a zástupca generálneho tajomníka Luc Triangle.
Hlavnými témami rokovania boli témy – Situácia v IndustriAll Europe a súčasné politiky EÚ a Budúcnosť IndustriAll Europe – dopad na Východný región. Druhá spomínaná téma súvisela s prípravou 2. zjazdu IndustriAll Europe, ktorý sa bude konať v Madride v dňoch 7. – 9. 6. 2016. Prerokovanie správ krajín – vývoj od posledného zasadnutia IndustriAll Europe bolo jedným z bodov druhého dňa rokovania. Odborári sa navzájom informovali o aktuálnom vývoji v svojich krajinách, vymenili si skúsenosti pri riešení rôznych problémov. Ďalšou témou rokovania mala byť téma dohodnutá na minulom zasadnutí v roku 2015 na Slovensku a to „Situácia nezamestnanosti mladých na trhu práce“, ale nakoľko všetky štáty nemali pripravené podklady k spomínanej téme, tak sa téma odsunula na budúce rokovanie.
Vďaka kolegom z SGiE NSZZ Solidarność sa účastníci rokovania mohli zúčastniť aj exkurzie v povrchovej bani Turów.

GALÉRIA Z PODUJATIA