Zasadnutie Východného regiónu IndustriAll Europe, Bratislava, 12. – 14. 11. 2018

V dňoch 12. – 14. novembra 2018 sa v Bratislave uskutočnilo druhé pracovné rokovanie v roku 2018 zástupcov národných odborových centrál Východného regiónu IndustriAll Europe. Hosťujúcou krajinou bolo tentokrát Slovensko a jedným z organizátorov bol aj náš odborový zväz. Za IOZ sa rokovania zúčastnili predsedníčka IOZ Marta Brodzianska a členka predsedníctva IOZ Erika Lörinczová. Rokovania sa zúčastnil aj zástupca IndustriAll Europe Luc Triangle, generálny tajomník.
Hlavnými obsahovými témami rokovania boli:

  1. Nedávny vývoj v priemyselnej Európe (príprava ďalšieho výkonného výboru IndustriAll Európa)
  2. Nové odborové organizácie v strednej a východnej Európe (aktualizácia)
  3. Migrácia a legislatíva riešenie migrácie s cieľom zabrániť sociálnemu dumpingu
  4. Správy o členských krajinách VR IE
  5. Nominácia v mene VR IE Think Tank
  6. Termíny, miesta konania a témy stretnutí VR IE v roku 2019

V roku 2020 by sa mal konať ďalší zjazd IndustriAll Europe. Prípravy sa začnú na začiatku roku 2019. Prípravu budú zabezpečovať pracovné skupiny – think tank, RMC, atď.. Súčasťou prípravy zjazdu bude aj príprava a diskusia o základných dokumentoch, štruktúre IndustriAll Europe atď.