Zasadnutie Východného regiónu IndustriAll Europe, Maribor, 11.-13.9.2017

V dňoch 11. – 13. septembra 2017 v Maribore v Slovinsku sa uskutočnilo druhé tohtoročné pravidelné rokovanie zástupcov národných odborových centrál Východného regiónu IndustriAll Europe a to: zo Slovinska, Maďarska, Poľska, Českej republiky a Slovenska (IOZ).
Rokovanie sa konalo za účasti Luisa Colunga, zástupcu generálneho tajomníka IndustriAll Europe (ďalej len ͈IE˝). Za IOZ sa rokovania zúčastnili Marta Brodzianska, predsedníčka IOZ a Erika Lörinczová, členka Predsedníctva IOZ, predsedníčka Sekcie TOK IOZ. Po úvodných procedurálnych otázkach, privítaní prítomných riadiacim rokovania Jaroslavom Součkom (predseda Východného regiónu IE, predseda OS KOVO) vystúpili s úvodným slovami zástupca hosťujúcej krajiny Anton Roznam (generálny sekretár STUPIS) a Vladimír Špánik, zástupca FES.
Hlavnými obsahovými témami rokovania boli :
• Správa z posledného zasadnutia výkonného výboru IE
• Príprava ďalšieho zasadnutia výkonného výboru IE
• Otázky priemyselnej politiky a nedávny vývoj v Európe a IE
• Informácie z prvého stretnutia prezidenta a viceprezidentov IndustriAll Europe
• Workshop – kolektívne vyjednávaní a prioritách BTUP v Prahe (17.-19.10.2017)
• Kampaň zameraná na zvýšenie miezd “Rovnosť za rovnakú prácu” – Hodnotenie pokroku pri implementácii rezolúcie
• Správy členských krajín
• Príprava rokovaní Východného regiónu IE v roku 2018
• Logo Východného regiónu IE
Účastníci jednomyseľne schválili logo Východného regiónu IE. Nové logo bude región v budúcnosti používať vo všetkých prípadoch.

GALÉRIA Z PODUJATIA