Zasadnutie Východného regiónu IndustriAll Europe, Staré Splavy, 12.–14. 9. 2016

V dňoch 12. – 14. 9. 2016 sa uskutočnilo v Starých Splavoch v Českej republike zasadnutie Východného regiónu IndustriAll Europe. Za náš odborový zväz boli na rokovaní prítomné predsedníčka Marta Brodzianska a Erika Lörinczová – členka predsedníctva IOZ.

V rámci zasadnutia prebehla návšteva sklárne Crystalex a sklárskej firmy Egermann. Hlavnými témami rokovania boli témy: Problematika mladých zamestnancov vo Východnom regióne IndustriAll Europe, Implementácia rezolúcie „Rovnaká mzda za rovnakú prácu“, voľba druhého zástupcu za Východný región IndustriAll Europe, voľba druhého zástupcu za subregión Východnej Európy do výkonného výboru IndustriAll Global pro ďalšie kongresové obdobie. Prerokovanie správ krajín – vývoj od posledného zasadnutia IndustriAll Europe bolo jedným z bodov druhého dňa rokovania. Odborári sa navzájom informovali o aktuálnom vývoji v svojich krajinách, vymenili si skúsenosti pri riešení rôznych problémov.

GALÉRIA Z PODUJATIA