Zasadnutie Wiesbadenskej skupiny stavebníctva (W6), Viedeň, 27. – 28.8.2015

V dňoch 27. – 28. augusta 2015 sa predsedníčka IOZ Marta Brodzianska a Kamila Horínková, asistentka predsedníčky zúčastnili vo Viedni
druhého tohtoročného rokovania predstaviteľov odborových zväzov Wiesbadenskej skupiny stavebníctva za účasti zástupcov z Rakúska (GBH), Českej republiky (OS STAVBA ČR), Nemecka (IB BAU), Poľska (Budowlani) a Maďarska (EFEDOSZSZ).

Pracovnými témami rokovania boli:
1. Príprava zjazdu EFBWW – Varšava 26. – 27. 11. 2015
2. Spolupráca medzi BWI a EFBWW
3. Informácie o návrhu Smernice Európskej komisie a Rady EÚ o spoločnostiach s jedným spoločníkom

DSC_0234V obsahovej príprave zjazdu EFBWW osobitnú pozornosť si vyžaduje príprava stanov, stanovenie programových tém, programu a akčnému plánu pre budúce obdobie a rezolúcií zjazdu. Úpravou stanov by malo prísť k zmene štruktúry EFBWW, ktorá povedie k zefektívneniu a zaktivizovaniu jej činnosti, vrátane spolupráce EFBWW a BWI – odstránenie duplicity práce európskej federácie a európskej sekcie svetovej federácie (napr. európsky tajomník BWI by sa mohol stať spoločným tajomníkom pre BWI a EFBWWW so sídlom v Bruseli). Významnú úlohu pre členské organizácie W6 by mala zohrať zjazdu navrhovaná „spoločná rezolúcia“, ktorá je smerovaním vpred, má posilniť udržateľnosť odborových štruktúr v strednej a východnej Európe a v celej Európe, definuje potrebu posilnenia práce odborov v podnikoch, ale aj organizovania kampaní v prípade porušovania odborových práv. Pri záverečnej príprave zjazdu EFBWW budú členské OZ W6 postupovať v zhode, vrátane personálnych otázok s cieľom skvalitnenia, zaktivizovania a zefektívnenia federácie. Na zjazde EFBWW v novembri 2015 členské OZ W6 budú spoločne presadzovať nezvyšovanie členských príspevkov a žiadať lepšie a efektívnejšie využitie prostriedkov.