Žiadosť IOZ a OZ KOVO vláde SR o pomoc mestským dopravným podnikom

Integrovaný odborový zväz a Odborový zväz KOVO spoločným listom žiadajú vládu SR o rozšírenie prvej pomoci na udržanie zamestnanosti tak, aby bola určená aj  pre mestské dopravné podniky vykonávajúce výkony vo verejnom záujme. OZ žiadajú odstrániť tvrdosť opatrenia vlády SR pre tieto podniky, čím by boli zrovnoprávnené so súkromnými  dopravcami vykonávajúcimi výkony vo verejnom záujme, ktorí na príspevok majú nárok.

List IOZ a OZ KOVO vláde SR

V médiách:
Pravda
Aktuality.sk
Nový čas
Teraz.sk
Košicednes.sk