Žiadosť IOZ a ZSPS ministrovi Dopravy a výstavby SR

Sociálni partneri IOZ a ZSPS žiadajú o zvolanie mimoriadneho rokovania odvetvovej tripartity.

Na rokovaní chcú prerokovať riešenia pre preklenutie súčasnej krízy v záujme zachovania zamestnanosti a preklenutia negatívnych dopadov na odvetvie stavebníctva . Tripartita by sa mala zaoberať aj programovým vyhlásením vlády.

Žiadosť je stále aktuálna.

Spoločný list IOZ a ZSPS ministrovi DV SR