Spoločné rokovanie vedení IOZ a OS STAVBA ČR Bratislava, 31.3.-1.4.2015

Spoločné rokovanie vedení IOZ a OS STAVBA ČR

V dňoch 31. 3. – 1. 4. 2015 sa v Bratislave konalo spoločné rokovanie zástupcov vedení IOZ a OS STAVBA ČR. Náš odborový zväz zastupovali predsedníčka IOZ Marta Brodzianska, člen Predsedníctva IOZ Stanislav Bíroš a asistentka predsedníčky IOZ Kamila Horínková, ktorí privítali na rokovaní predsedu OS STAVBA ČR Stanislava Antoniva a podpredsedu OS STAVBA ČR Milana Vomelu.

Program spoločného rokovania bol nasledovný:

  1. Otvorenie
  2. Informácie o spoločensko-politickej situácii na Slovensku a v Čechách
  3. Aktuálne informácie o činnosti oboch odborových zväzov a odborových centrál v SR a ČR
  4. Priebežné hodnotenie plnenia dohody o spolupráci OS STAVBA ČR a IOZ za rok 2014
  5. Návrh na ďalšiu spoluprácu medzi IOZ a OS STAVBA ČR v rokoch 2015 a 2016
  6. Rôzne
  7. Prijatie komuniké z rokovania
  8. Záver.

FOTOGALÉRIA