Spoločné rokovanie vedení IOZ a OS STAVBA ČR, Praha, 15. – 16. 5. 2018

Na základe dohody o spolupráci medzi IOZ a OS STAVBA ČR sa v dňoch 15. – 16. 5.2018 v Prahe konalo každoročne organizované spoločné rokovanie zástupcov vedení IOZ a OS STAVBA ČR. Náš odborový zväz zastupovali predsedníčka IOZ Marta Brodzianska, člen Predsedníctva IOZ Jozef Bóna a asistentka predsedníčky IOZ Kamila Takáčová. Prebrali sa otázky súčasnej spoločensko-politickej situácie v oboch krajinách. Prítomní sa informovali o činnostiach oboch odborových zväzov, diskutovali o problematike kolektívneho vyjednávania na odvetvovej i podnikovej úrovni a dohodli si spoločné akcie na nasledujúce obdobie. Diskutovalo sa o zahraničnej činnosti zväzov a o spoločných postojoch v rámci zlučovania EFBWW a BWI. Predsedovia oboch OZ sa spoločne zúčastnia rokovania výkonného výboru EFBWW v Bruseli v júni 2018. Zástupcovia IOZ sa tiež zúčastnili rokovania VII. Snemu OS Stavba ČR, ktorý sa konal dňa 16. 5. 2018.

GALÉRIA Z PODUJATIA