Zasadnutie Východného regiónu IndustriAll Europe, Štrbské Pleso, 22.-24.9.2015

V dňoch 22. – 24. septembra 2015 sa na Štrbskom Plese vo Vysokých Tatrách uskutočnilo medzinárodné stretnutie zástupcov odborových zväzov Východného regiónu11254566_10205010934529922_5586867845087013323_o
IndustriAll Europe. Okrem delegátov z Maďarska, Slovinska, Poľska a Čiech sa zasadnutia zúčastnili aj členovia odborových zväzov zo Slovenska, konkrétne z Odborového zväzu KOVO, z Energeticko-chemického odborového zväzu (ECHOZ), Integrovaného odborového zväzu (IOZ – Gabriela Pobjecká, špecialista IOZ a Erika Lörinczová, členka Predsedníctva IOZ a predsedníčka Sekcie TOK), Združenia odborárov energetiky Slovenska (ZOES) a z nadácie Friedrich Ebert Stiftung, ktorí boli zároveň aj organizátormi podujatia. Osobitnými hosťami boli generálny tajomník IndustriAll Europe, pán Ulrich Eckelmann a Martina Schneller z rakúskeho odborového zväzu PRO-GE.

Hlavné tematické oblasti rokovania:

 1. Príprava zjazdu IndustriAll Europe 2016 (spoločné stanovisko regiónu)
 2. Dohoda TTIP – M. Schneller (PRO-GE)
 3. Príprava riadiaceho výboru IndustriAll Europe
 4. Stretnutia východného regiónu IndustriAll Europe v roku 2016
 5. Súčasný vývoj v jednotlivých krajinách
 6. Ostatné

12052497_10205010936009959_4183685936422836657_o

Navrhované kľúčové témy pre rokovania v roku 2016:

 1. Situácia mladých ľudí na trhu práce (činnosti v každej krajine, zamestnanosť/ nezamestnanosť)
 2. Reštrukturalizácia podniku (platobná neschopnosť, dopad na zamestnancov, obyvateľov, regióny, dodávateľov)
 3. Priemysel 4.0 + Digitalizácia
 4. Dohoda TTIP – pokračovanie vývoja
 5. Udelenia štatútu trhovej ekonomiky Číne a dôsledky pre Európu
 6. Ťažobný priemysel a jeho problémy v Európe

STANOVISKO

12001074_10205010939050035_805121527937447502_o