Zasadnutia Východného regiónu IndustriAll

Industriall European
IndustriALL – European Trade Union – Európska odborová federácia, ktorá zastupuje zamestnancov v telxtilnom, energetickom, chemickom a baníckom odvetví na európskej úrovni.